சே குவேரா

உலகில் அநியாயம் நடக்கும் ஒவ்வொரு சமயமும் அடக்க முடியாத ஆத்திரத்தினால் உங்களால் குமுறிக் கொந்தளிக்க முடிந்தால் நாம் தோழர்களே ! - சே குவேரா - வழியில் நானும் - முடிந்தால் என்னுடன் நீங்களும்Followers

Monday, October 25, 2010

செநதில் குமார்

நான் எழுதிய முதல் விவரம், நாளை முதல் எல்லா விஷயங்களும் உங்கள் பார்வைக்கு

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...