சே குவேரா

உலகில் அநியாயம் நடக்கும் ஒவ்வொரு சமயமும் அடக்க முடியாத ஆத்திரத்தினால் உங்களால் குமுறிக் கொந்தளிக்க முடிந்தால் நாம் தோழர்களே ! - சே குவேரா - வழியில் நானும் - முடிந்தால் என்னுடன் நீங்களும்Followers

Monday, April 25, 2011

போர் குற்ற அறிக்கை பொய் - இலங்கை


ஆரூர் முனா செந்திலு

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...